معنی و ترجمه کلمه احتمال گرایى به انگلیسی احتمال گرایى یعنی چه

احتمال گرایى

probabilism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها