معنی و ترجمه کلمه احتمال به انگلیسی احتمال یعنی چه

احتمال

aptness
contingency
eventuality
expectance
expectancy
liability
likelihoood
possibility
presumption
probability
supposition
verisimilitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها