معنی و ترجمه کلمه احتکار کردن به انگلیسی احتکار کردن یعنی چه

احتکار کردن

engross
hoard
speculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها