معنی و ترجمه کلمه احتیاج به تعمیر به انگلیسی احتیاج به تعمیر یعنی چه

احتیاج به تعمیر

disrepair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها