معنی و ترجمه کلمه احتیاطى به انگلیسی احتیاطى یعنی چه

احتیاطى

cautionary
discretionary
precautionary
provisory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها