معنی و ترجمه کلمه احتیاط به انگلیسی احتیاط یعنی چه

احتیاط

canniness
caution
circumspection
discretion
forethought
guard
nicety
precaution
prudence
reservation
reserve
vigilance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها