معنی و ترجمه کلمه احداث جنگل به انگلیسی احداث جنگل یعنی چه

احداث جنگل

forestry
silviculture
sylviculture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها