معنی و ترجمه کلمه احداث کننده به انگلیسی احداث کننده یعنی چه

احداث کننده

generatrix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها