معنی و ترجمه کلمه احساس سنج به انگلیسی احساس سنج یعنی چه

احساس سنج

esthesiometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها