معنی و ترجمه کلمه احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن به انگلیسی احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن یعنی چه

احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن

synesthesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها