معنی و ترجمه کلمه احساس ضعف و سستى به انگلیسی احساس ضعف و سستى یعنی چه

احساس ضعف و سستى

valetudinarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها