معنی و ترجمه کلمه احساس وقوع امرى از پیش به انگلیسی احساس وقوع امرى از پیش یعنی چه

احساس وقوع امرى از پیش

presentiment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها