معنی و ترجمه کلمه احساس چیزى از مسافت دور بدون دخالت حواس پنجگانه به انگلیسی احساس چیزى از مسافت دور بدون دخالت حواس پنجگانه یعنی چه

احساس چیزى از مسافت دور بدون دخالت حواس پنجگانه

telesthesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها