معنی و ترجمه کلمه احساس به انگلیسی احساس یعنی چه

احساس

apperception
esthesis
feeling
gusto
impression
perception
percipience
sensation
sense
sensing
sentiment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها