معنی و ترجمه کلمه احشام و اغنام به انگلیسی احشام و اغنام یعنی چه

احشام و اغنام

cattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها