معنی و ترجمه کلمه احشام و اغنام به انگلیسی احشام و اغنام یعنی چه

احشام و اغنام

cattle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها