معنی و ترجمه کلمه احشا به انگلیسی احشا یعنی چه

احشا

viscera

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها