معنی و ترجمه کلمه احضار به دادگاه به انگلیسی احضار به دادگاه یعنی چه

احضار به دادگاه

impeachment


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها