معنی و ترجمه کلمه احمقانه به انگلیسی احمقانه یعنی چه

احمقانه

doltish
highland
infatuate
insane
potty
puerile
senseless
silly
spooney
spoony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها