معنی و ترجمه کلمه احوال ظاهرى به انگلیسی احوال ظاهرى یعنی چه

احوال ظاهرى

externality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها