معنی و ترجمه کلمه احکام دهگانه موسى به انگلیسی احکام دهگانه موسى یعنی چه

احکام دهگانه موسى

decalogue
law of moses

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها