معنی و ترجمه کلمه احیا به انگلیسی احیا یعنی چه

احیا

reclamation
reduction
reductional
resurrection
resuscitation
revival
vigil
vivification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها