معنی و ترجمه کلمه اخاذى کردن به انگلیسی اخاذى کردن یعنی چه

اخاذى کردن

bleed
cadge
extort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها