معنی و ترجمه کلمه اخبارى به انگلیسی اخبارى یعنی چه

اخبارى

declarative
indicative


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها