معنی و ترجمه کلمه اختفاى اثرات یک نژاد به وسیله نژاد دیگرى به انگلیسی اختفاى اثرات یک نژاد به وسیله نژاد دیگرى یعنی چه

اختفاى اثرات یک نژاد به وسیله نژاد دیگرى

epistasis
epistasy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها