معنی و ترجمه کلمه اختلاط و آمیزش صفات ارثى یک طایفه میان افراد آن به انگلیسی اختلاط و آمیزش صفات ارثى یک طایفه میان افراد آن یعنی چه

اختلاط و آمیزش صفات ارثى یک طایفه میان افراد آن

incross

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها