معنی و ترجمه کلمه اختلالات دماغى به انگلیسی اختلالات دماغى یعنی چه

اختلالات دماغى

cerebral palsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها