معنی و ترجمه کلمه اختلال روانى به انگلیسی اختلال روانى یعنی چه

اختلال روانى

neurosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها