معنی و ترجمه کلمه اختلال مشاعر به انگلیسی اختلال مشاعر یعنی چه

اختلال مشاعر

unbalance

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها