معنی و ترجمه کلمه اختلال هضم به انگلیسی اختلال هضم یعنی چه

اختلال هضم

dyspepsia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها