معنی و ترجمه کلمه اختلال به انگلیسی اختلال یعنی چه

اختلال

derangement
disorder
disorderliness
disturbance
kettle of fish
noise
perturbation
tribulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها