معنی و ترجمه کلمه اختیارنامه قیمومت به انگلیسی اختیارنامه قیمومت یعنی چه

اختیارنامه قیمومت

letters of administration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها