معنی و ترجمه کلمه اختیار نامحدود به انگلیسی اختیار نامحدود یعنی چه

اختیار نامحدود

carte blanche

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها