معنی و ترجمه کلمه اخذ به اجبار و زور به انگلیسی اخذ به اجبار و زور یعنی چه

اخذ به اجبار و زور

extorsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها