معنی و ترجمه کلمه اخراج به انگلیسی اخراج یعنی چه

اخراج

banishment
boot
deport
deportation
deposal
dismissal
ejection
eviction
exclusion
expulsion
extrusion
ouster
rustication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها