معنی و ترجمه کلمه اخطار کردن به انگلیسی اخطار کردن یعنی چه

اخطار کردن

announce
notify
previse
warn


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها