معنی و ترجمه کلمه اخم به انگلیسی اخم یعنی چه

اخم

fret
frown
frump
glower
lour
lower
scowl
sulk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها