معنی و ترجمه کلمه اخیراً به انگلیسی اخیراً یعنی چه

اخیراً

late
lately
new
newly
recently

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها