معنی و ترجمه کلمه اداره هوا شناسى به انگلیسی اداره هوا شناسى یعنی چه

اداره هوا شناسى

weather bureau

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها