معنی و ترجمه کلمه اداره یا محل کار یا حکومت نایب السلطنه به انگلیسی اداره یا محل کار یا حکومت نایب السلطنه یعنی چه

اداره یا محل کار یا حکومت نایب السلطنه

regency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها