معنی و ترجمه کلمه اداره یا مقام رسمى مندرین یا کارمند داراى رتبه به انگلیسی اداره یا مقام رسمى مندرین یا کارمند داراى رتبه یعنی چه

اداره یا مقام رسمى مندرین یا کارمند داراى رتبه

yamen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها