معنی و ترجمه کلمه اداى اصوات به صورت شفوى به انگلیسی اداى اصوات به صورت شفوى یعنی چه

اداى اصوات به صورت شفوى

labialization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها