معنی و ترجمه کلمه ادبیات به انگلیسی ادبیات یعنی چه

ادبیات

belles lettres
letter
literature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها