معنی و ترجمه کلمه ادخال کار از دور به انگلیسی ادخال کار از دور یعنی چه

ادخال کار از دور

remote job entry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها