معنی و ترجمه کلمه ادرارى و تناسلى به انگلیسی ادرارى و تناسلى یعنی چه

ادرارى و تناسلى

urogenital


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها