معنی و ترجمه کلمه ادرارى و تناسلى به انگلیسی ادرارى و تناسلى یعنی چه

ادرارى و تناسلى

urogenital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها