معنی و ترجمه کلمه ادعاى متقابل به انگلیسی ادعاى متقابل یعنی چه

ادعاى متقابل

counterclaim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها