معنی و ترجمه کلمه ادوات به انگلیسی ادوات یعنی چه

ادوات

gear
instrument

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها