معنی و ترجمه کلمه ادیب به انگلیسی ادیب یعنی چه

ادیب

belletrist
bookman
literary
literate
literator
litterateur
penman
scholar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها