معنی و ترجمه کلمه اراده به انگلیسی اراده یعنی چه

اراده

animus
nisus
volition
will

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها