معنی و ترجمه کلمه ارباب خود به انگلیسی ارباب خود یعنی چه

ارباب خود

self employed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها