معنی و ترجمه کلمه ارتباط به وسیله میکروفون و بلندگو به انگلیسی ارتباط به وسیله میکروفون و بلندگو یعنی چه

ارتباط به وسیله میکروفون و بلندگو

intercommunication system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها